INFORMACE O NÁS

Společnost SCREENTECH s.r.o.

Činnost naší firmy je zaměřena na projektování a dodávky moderních automatizovaných řešení pro Vaši firmu. Provádíme přípravu průmyslové automatizace, včetně dohledových a dispečerských systémů. Dále zajišťujeme zpracování a vyhodnocení současných dat s možností navržení ideálního řešení optimalizace provozu. Provádíme regulace kotelen a výměníkových stanic, které dokážeme osadit vhodnými bezpečnostními prvky.

Naše firma poskytuje možnost využití kompletních služeb, připravených na míru zákazníka, počínaje projektováním, přes realizaci řešení, až po servis a pravidelný dohled nad provozem.

PROGRAM ELEKTROMOBILITA

Naše společnost se zapojila do programu ELEKTROMOBILITA, který je financován Evropskou unií. Tento projekt nám poskytuje příležitost modernizovat náš vozový park prostřednictvím nejnovějších technologií v oblasti elektromobility. Díky tomu můžeme výrazně snížit provozní náklady, zvýšit efektivitu našich služeb a zároveň přispívat k ochraně životního prostředí tím, že minimalizujeme emise skleníkových plynů.
Více informací

MĚŘENÍ A REGULACE

Naše firma provádí instalace systémů měření a regulace pro technologie vytápění, vzduchotechniky a chlazení, které navrhujeme dle konkrétních potřeb a představ zákazníka.

Provádíme komplexní dodávky, včetně projektů. Vytváříme programové vybavení pro PLC. Pomocí aplikace frekvenčních měničů a řídícicíh jednotek dokážeme připravit regulaci stávajících, neregulovaných provozů. Zejména pak elektrických motorů, čerpadel a čerpacích technologií. Zajišťujeme dálkový dohled objektů a instalovaných technologií, vizualizaci současných stavů a sběr naměřených dat, z kterých náš software připraví přehledný a srozumitelný výstup. Navrhujeme a provádíme instalaci průmyslové elektroinstalace a rozvaďečů. Náš systém měření a regulace dokážeme propojit s ostatními systémy. Tím zajistíme komplexní řízení veškerých technologických procesů a zařízení.

Měření a regulace

SYSTÉM ETD

Systém ETD

Energeticko-technologický dispečink je univerzální informační systém umožnující napojení na řídící systémy (PLC) většiny světových výrobců. Prostřednictvím ETD a navazujících řídících systémů je možný sběr dat z různých technologií, včetně jejich ovládání a řízení. Systém ETD je programován na konkrétní požadavky zákazníka a je v tomto ohledu naprosto variabilní. Dále je možné v systému integrovat různé alarmové stavy, při kterých je automaticky provedena předem definovaná reakce (odeslání SMS, zastavení přívodu vody, vypnutí elektřiny v objektu atd.)

Více informací

PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE

Programujeme software a dodáváme hardware pro automatizované systémy řízení technologických procesů.

Vytváříme software pro programovatelné logické automaty (PLC), které řídí jednotlivé mechanické prvky, servopohony a robotické systémy. Dodáváme vizualizační programy pro zobrazení ovládacích funkcí na dotykových panelech nebo jako software použitelný na běžných PC, ke kterému je možné být stále připojen a mít tak vždy aktuální obraz o provozu.

Průmyslová automatizace

BEZOBSLUŽNÉ KOTELNY

Bezobslužné kotelny

Připravujeme projekty a realizace bezobslužních kotelen, či výměníkových stanic. K těmto stanicím pak dokážeme navrhnout dozorový software a postarat se o celkový dohled. Naše firma se zabývá ovládáním a řízením velkých plynových kotelen, které slouží k výrobě topné vody. Tyto kotelny obsluhují teplovodní a horkovodní systémy pro výrobu a distribuci tepla např. na sídlištích a ve velkých provozech. Dodáváme systémy měření a regulace tepla, páry, topné vody, elektrické energie, tlaku a koncentrace vlhkosti. Provádíme montáže, kalibrace a revize detektorů úniku plynů.

Zabýváme se ovládáním a řízením plynových kotelen pro výrobu topné vody pro teplovodní a horkovodní systémy, pro výrobu páry pro zpracování a distribuci v tepelné a průmyslové technologii a ovládáním a řízením výměníkových stanic.

Dodáváme systémy měření a regulace tepla, páry, topné vody, elektrické energie, tlaku , koncentrace, vlhkosti. Provádíme montáže, kalibrace a revize detektorů úniku plynu .

DETEKCE PLYNŮ

Zajišťujeme detektory s katalytickými, elektrochemickými a polovodičovými senzory. Použití se odvíjí od požadavků pro danou aplikaci detekce.

Přesnost našich měření je závislá na pravidelném kalibrování přístroů. Proto provádíme kalibrace v souladu s ČSN EN ISO/IEC 17025. Při kalibracích se provádí funkční zkoušky pomocí kalibračních plynu o jasně dané koncetraci. Výstupem těchto měření dokládáme protokol o analýze.

Více informací

Detekce plynů