Detekce plynů

Naše firma provádí montáž, kalibraci a následné revize detektorů hořlavých, výbušných a toxických plynů, např. metan, amoniak, oxid uhličitý, oxid uhelnatý atd.

Přesnost našich měření je závislá na pravidelném kalibrování přístroů. Proto provádíme kalibrace v souladu s ČSN EN ISO/IEC 17025. Při kalibracích se provádí funkční zkoušky pomocí kalibračních plynu o jasně dané koncetraci. Výstupem těchto měření dokládáme protokol o analýze. Protokol obsahuje výrobce a dodavatele kalibračního plynu, jeho složení, číslo a plnící tlak láhve, stabilitu náplně a výsledek zkoušky.

Jsme držitelem oprávnění, které nám umožňuje provádět kalibraci snímacího prvku v periodách, předepsaných výrobcem. Při provozování plynové kotelny je dle vyhl. 91/1993 Sb. nutné provést jednou ročně kalibraci detektoru hořlavých plynů (pokud výrobce neudává jinak). Veškerý tento servis Vám může naše firma poskytnout.

Detekce plynů
Detekce plynů

Hlídání termínů kalibračních lhůt – bezplatná služba pro naše zákazníky. V dostatečném předstihu informujeme všechny uživatele o blížícím ukončení platnosti kalibrace. Tato služba Vám přinese úsporu času a jistotu funkčnosti celého detekčního systému.

U Vlečky 288/13, Doudlevce, 301 00 Plzeň, Česká republika. IČ: 03835685, DIČ:CZ03835685
Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, spisová značka C 30849