Energeticko-technologický dispečink

Systém ETD

Energeticko-technologický dispečink je univerzální informační systém umožnující napojení na řídící systémy (PLC) většiny světových výrobců. Prostřednictvím ETD a navazujících řídících systémů je možný sběr dat z různých technologií, včetně jejich ovládání a řízení. Systém ETD je programován na konkrétní požadavky zákazníka a je v tomto ohledu naprosto variabilní. Data zpracovávaná systémem ETD je možné zobrazovat a porovnávat v přehledných grafech a tabulkách. Samozřejmostí je jejich export a tisk. Dále je možné v systému integrovat různé alarmové stavy, při kterých je automaticky provedena předem definovaná reakce (odeslání SMS, zastavení přívodu vody, vypnutí elektřiny v objektu atd.)Zpracovávaná data je možné použít v libovolných matematických operacích a pomocí nich vytvářet grafy, tabulky a výstupní reporty. Díky vlastnostem našeho dipečinku je například možné odhalovat úniky energií a následně optimalizovat jejich využívání, čímž se dá dosáhnout značných finančních úspor v provozu. Systém ETD programujeme na jádře profesionálního SCADA/HMI systému Tirs.net. Tento systém se skládá z fyzického serveru, na kterém je nainstalován software, včetně virtuálního databázového serveru MSSQL. Data pro komunkaci s periferiemi jsou přenášena protokolem ModbusTCP. Výhodou tohoto protokolu je možnost využití stávající podnikové ethernetové sítě, kterou je možno snadno rozšířit.

Systém ETD
Systém ETD

Server je přizpůsobem pro přístup z libovolných zařízení jak v podnikové síti, tak i mimo ni, prostřednictvím sítě internet. Systém ETD umožňuje řídit práva všem uživatelům, proto se každý uživatel dostane jen na předem definované stránky systému a zasahuje jen do míst, které mu přísluší. Propojením systému ETD s řídícími systémy ostatních technologií umožňuje vytvoření centrální monitorovací aplikace s možností vzdáleného nastavení parametrů v reálném čase, či použití předem definovaných časových programů.