Služby, které pro vás poskytujeme
- Projektování automatizace měření a regulace technologických procesů


- Tvorba programového vybavení pro programovatelné logické automaty (PLC)


- Dodávky kompletního řešení průmyslové automatizace


- Dodávky systémů dispečerského řízení


- Dodávky bezpečnostních prvků a regulace pro kotelny, výměníkové stanice a jiné technologické procesy


- Tvorba software souvisejícího s automatizací a vzdáleným dohledem


- Dálkové dohledy objektů a technologií


- Dodávky měření a regulace vytápění – tzv. bezobslužné kotelny


- Obsluha tepelných zdrojů výměníkových stanic nebo kotelen


- Projektování a revize elektrozařízení


- Výpočty dimenzování ventilů pro správnou funkci procesu


- Výroba rozvaděčů a dalších zařízení pro vzdálený dohled